31/5/13

Ακαδημαϊκή μου δημοσίευση για τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ περιοδικής έκδοσης Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence συμπεριλαμβάνεται μια δημοσίευση που έγραψα μαζί με την Κέιτλιν Χότζες, που διευθύνει την έκδοση του Security and Intelligence Studies Journal. Το άρθρο μας έχει τον αγγλικό τίτλο «A Sense of Trust: Restoring Public Faith in European Intelligence Agencies in an Age of Austerity», ελληνιστί: «Αίσθηση Εμπιστοσύνης: Αποκαθιστώντας την Αξιοπιστία των Ευρωπαϊκών Μυστικών Υπηρεσιών Καταμεσής της Οικονομικής Κρίσης». Το βασικό σκεπτικό της δημοσίευσης (.pdf) είναι το ακόλουθο: παρότι η κοινότοπη ερμηνεία του Ψυχρού Πολέμου διαχωρίζει τους συμμετέχοντες σε νικητές και ηττημένους, αυτό ισχύει σε πολύ μικρότερο βαθμό για τις μυστικές υπηρεσίες των δυο ιδεολογικών στρατοπέδων. Το παράδειγμα των ευρωπαϊκών κρατών της Μεσογείου, αλλά και των Βαλκανίων, είναι ενδεικτικό. Από την μία πλευρά, τα κράτη του πρώην Ανατολικού Μπλοκ χαρακτηρίζονται από σχεδόν ολική ρήξη εμπιστοσύνης μεταξύ των πληθυσμών τους και των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι τελευταίες θεωρούνται κατάλοιπα των οπισθοδρομικών και καταπιεστικών μεταπολεμικών καθεστώτων που τα γέννησαν. Από την άλλη πλευρά, στις χώρες της Δύσης, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, στην Ιταλία, ή στην Ελλάδα, η συχνά ακραία πολιτική στράτευση των υπηρεσιών ασφαλείας μέσα στις έντονες ιδεολογικές περιχαρακώσεις του Ψυχρού Πολέμου, έχει εν πολλοίς αμαυρώσει τη σύγχρονη εικόνα τους. Οι πληθυσμοί της ευρωπαϊκής Μεσογείου, που υπέστησαν δύσκολες δοκιμασίες στην ψυχροπολεμική περίοδο, όπως εμφύλιους, εκδιώξεις και δικτατορίες, θεωρούν σε σημαντικό βαθμό τις μυστικές υπηρεσίες των χωρών τους ως ιδεολογικά εξαρτήματα αναχρονιστικών κρατικών δομών, που δεν έχουν θέση στον 21ο αιώνα. Παραδόξως, η οικονομική κρίση που μαστίζει σήμερα την Ευρώπη δίνει την ευκαιρία στις κρατικές μυστικές υπηρεσίες των Βαλκανίων, καθώς και της νότιας Ευρώπης, να απαλλαχθούν από την ψυχροπολεμική τους ιδιοσυστασία και να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Οι τελευταίοι ανησυχούν κυρίως για τη λαβωμένη οικονομική κατάσταση των χωρών τους η οποία απειλείται καθημερινά από την οικονομική ανομία και τη φοροδιαφυγή. Είναι λοιπόν καιρός οι μυστικές υπηρεσίες να ασπαστούν τις ανησυχίες των πολιτών και να εκσυγχρονίσουν τους λειτουργικούς τους στόχους με το να εντάξουν την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος στις προτεραιότητές τους. Παράλληλα, θα πρέπει να δημιουργήσουν γέφυρες αλληλοκατανόησης με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική διαφήμιση των περιπτώσεων επιτυχούς πάταξης του οικονομικού εγκλήματος. Ο μέσος ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να πειστεί ότι οι σύγχρονες υπηρεσίες ασφαλείας είναι ιδεολογικά ουδέτερες και εκτελεστικά αλληλένδετες με τις καθημερινές ανησυχίες και τους προβληματισμούς του.